If you would like to translate our Statement of Purpose into your Mother Tongue please contact:
luisa_maffi@terralingua.org

Afrikaans

Terralingua is ‘n nuwe (1996) internasionale organisasie wat opgedra is aan:

i) Die bewaring van die wêreld se taalkundige diversiteit, en
ii) Narvorsing van die verband tussen kulturele en biologiese diversiteit.

Hieronder volg ‘n korte opsomming van Terralingua se voorneme:

VERKLARING VAN VOORNEME.

Terralingua: vennootskappe vir taalkundige en biologiese diversiteit.

A: Terralingua erken:

1. Dat die diversiteit van tale en hul verskillende vorme ‘n essensiele deel is van die wêreld se kulturele diversiteit;

2. Dat kulturele en biologiese diversiteit nie net verbind is nie, maar dat hulle dikwels onverskeibaar is;

3. Dat, soos biologiese spesies, word baie tale en hul verskeie vorme nou met ‘n krisis van uitsterwing bedreig.

B: Terralingua verklaar:

4. Dat elke taal, saam met sy verskeie vorme, aanklewende waarde het; en daarom verdien hulle om bewaar en perpetueer te word, ongeag hul politiese, demografiese of taalkundige standing;

5. Dat die beslissing om watter taal te gebruik, en teen watter doeleinde, ‘n basiese menslike reg wat aanklewend aan die gemeenskap is wat die taal nou gebruik, of wie se voorouers tradisioneel die taal gebruik het, en

6. Dat sulke beslissings van taalgebruik vryelik geneem moet word in ‘n atmosfeer van verdraagsaamheid en wedersyds respek vir kulturele verskil — ‘n toestand wat noodsaaklik is vir toenemende wedersyds verstandhouding tussen die wêreld se mense, en ‘n erkenning van ons gemeenskaplike menslikheid.

C: Daarom stel Terralingua die volgende doeleinde voor:

7. Om die wêreld se taalkundige diversiteit in al sy verskeie vorme (tale, dialekte, kreole, pidgins, seintale, rituaaltale, ens.) te help waardeer en perpetueer d.m.v. navorsing, publieke onderwysprogramme, aanbeveling en gemeenskaplike onderhouding.

8. Om oor tale en die kennis wat hulle van die spreekgemeenskap self inkorporeer te leer; om vennootskappe tussen gemeenskaplike taal- en kultuurgroepe en wetenskaplike/ profesionele organisasies wat belang het in die bewaar van kulturele en biologiese diversiteit te vester; en om die regte van spreekgemeenskappe tot selfbestemming te ondersteun.

9. Om die verband tussen kulturele en biologiese diversiteit te verlig d.m.v. die stigting van ‘n werksverhouding tussen wetenskaplike/ profesionele organisasies en en individue wat ‘n belang het in die bewaar van kulturele diversiteit (soos taalkundiges, opvoedkundiges, antropoloë, volkekundiges, kulturele werkers, inheemse advokate, kulturele aardrykskundiges, sosioloë, ens.), en dié wat ‘n belang het in die bewaar van biologiese diversiteit (soos bioloë, plantkundiges, ekoloë, dierkundiges, bewaringsgesinders, omgewingsadvokate, natuurlike bronbestuurdes, ens.). Dit sal gesamentlik die bewaring van kulturele en biologiese diversiteit steun.

10. Om met alle doelmatige wese in albei die privaat en publieke sektors saam te werk; en om aan die voorneme wat hierbo in hierdie verklaring voortgesit is, te voldoen.

Let asseblief wel dat die meeste Terralingua kommunikasies word eers in Engels gelewer, en dat vertalings word deur vrywilligers wat in hul vrye tyd werk onderneem.

Dus, al is dit ons doel dat om al ons materiaal in soveel tale moontlik te vertaal, ons kan nie waarborg dat alle voorkomende kommunikasies in Afrikaans vertaal sal word.

As u bekommer oor uitsterwing onder die wêreld se tale, sy biologiese spesies, of altwee, ons vra vir u om ‘n lid van Terralingua te word. Daar is geen koste nie — stuur net vir ons u naam, addres, telefoon- en/ of faksnommer, en e-pos. As u kan egter bekostig om Terralingua finansieel te ondersteun , ons vra dat u ‘n jaarlike bydrae van US$10 in ag neem. (Om ons finansieel te ondersteun, maak asseblief u tjek of posbestelling aan “Terralingua” betaalbaar. Ons sal in elke geval bly wees om u ondersteuning te hê.

Baie dankie.

Vertaling deur: Seán Bowerman.

Comments are closed.