If you would like to translate our Statement of Purpose into your Mother Tongue please contact:
luisa_maffi@terralingua.org

Catalan

Terralingua és una nova organització (1996) internacional dedicada a:

1. Preservar la diversitat lingüística del món i
2. Analitzar les relacions entre diversitat cultural i biològica.

Aquest és un resum dels objectius de Terralingua:

DECLARACIÓ D’INTENCIONS.

Terralingua: associació per la diversitat lingüística i biològica

A. Terralingua manifesta:

1. Que la diversitat de llengües i de totes les seves variants són part fonamental de la diversitat cultural del món

2. Que la diversitat cultural i la diversitat biològica no tan sols estan relacionades sinó que sovint són indestriables, i

3. Que, com les espècies biològiques, moltes llengües i les seves variants d’arreu del món s’enfronten a un perill d’extinció de gran magnitud.

B. Terralingua declara:

4. Que totes les llengües, amb totes les seves varietats, són intrínsecament valuoses i, per tant, dignes de ser preservades i perpetuades, independentment de quina sigui la seva situació política, demogràfica o lingüística

5. Que la decisió de quina llengua utilitzar i per a quin ús és un dret humà bàsic inherent als membres de la comunitat de parlants d’aquesta llengua, tant si la parlen actualment com si ha estat utiltzada tradicionalment pels seus avantpassats, i

6. Que aquesta decisió hauria de poder ser presa lliurement en un ambient de tolerància i de respecte mutu a les diferències culturals, una condició prèvia imprescindible per a una millor comprensió mútua entre els pobles del món i per al reconeixement de la nostra condició humana comuna.

C. Per tant, Terraligua es fixa els següents objectius:

7. Contribuir a preservar i perpetuar la diversitat lingüística del món en totes les seves formes (llengües, dialectes, llengües franques, llengües criolles, llenguatges de signes, llenguatges de rituals, etc.) per mitjà de recerca, programes d’educació pública,i defensa i suport a la comunitat

8. Estudiar les llengües i el coneixement que aporten des de les pròpies comunitats de parlants, promoure la col·laboració entre grups lingüístics o culturals de les comunitats i organitzacions científiques o professionals interessades en preservar la diversitat cultural i biològica, i donar suport al dret de les comunitats de parlants a l’autodeterminació lingüística

9. Descobrir els lligams entre diversitat cultural i biològica establint relacions de treball entre organitzacions científiques o professionals i persones interessades en la preservació de la diversitat cultural (lingüistes, educadors, antropòlegs, etnòlegs, promotors culturals, defensors dels drets dels indígenes, geògrafs culturals, sociòlegs, etc.), així com amb persones interessades en la preservació de la diversitat biològica (biòlegs, botànics, ecòlegs, zoòlegs, geògrafs físics, etnobiòlegs, etnoecòlegs, conservacionistes, defensors del medi ambient, gestors de recursos naturals), per tal de promoure alhora la preservació i la perpetuació de la diversitat cultural i biològica

10. Treballar amb totes les entitats apropiades, tant del sector públic com privat, i a tots nivells, des del local fins a l’internacional, a fi d’assolir aquests objectius.

Tingueu present que la majoria dels comunicats de Terralingua es redacten originalment en anglès i que les traduccions a altres llengües estan fetes per voluntaris durant el seu temps lliure. Per tant, tot i que el nostre objectiu és traduir-los a tantes llengües com sigui possible, no podem garantir que tots els comunicats futurs siguin traduits al català.

Si us sentiu interessats per l’extinció de les llengües del món, de les espècies biològiques o per totes dues coses, us convidem a unir-vos a Terralingua. Unir-s’hi no comporta cap cost, tan sols cal que ens feu arribar el vostre nom, adreça postal, telèfon, fax i adreça de correu electrònic. No obstant això, si podeu donar suport econòmic a Terralingua, us demanem que considereu la possibilitat de fer una contribució anual d’almenys 10 dòlars americans. (Per a la vostra contribució, feu-nos arribar un xec o un gir postal a nom de Terralingua). En qualsevol cas, estarem contents de rebre el vostre suport.

Gràcies.

Traducció de David Sanz Pérez.

Comments are closed.