If you would like to translate our Statement of Purpose into your Mother Tongue please contact:
luisa_maffi@terralingua.org

Esperanto

Terolingvo (Terralingua) estas nova (1996) internacia organizaĵo dediĉita:

1. al la konservado de la lingva diverseco de nia mondo, kaj
2. al la esplorado de la ligiteco inter kultura kaj biologia diversecoj.

Jen resumo de la celoj de Terolingvo:

DEKLARO DE CELOJ

Terolingvo: kunagado por lingva kaj biologia diversecoj.

A. Terolingvo agnoskas

1. ke la diverseco de lingvoj kaj de iliaj diversaj formoj estas nemalhavebla parto de la monda kultura diverseco;

2. ke kultura kaj biologia diversecoj ne nur ligitas sed ankaŭ ofte ne disigeblas; kaj

3. ke, same kiel biologiaj specioj, multaj lingvoj kaj iliaj diversaj formoj tra la mondo nun alfrontas formortiĝan krizon, kies amplekso tre verŝajne estos signifa.

B. Terolingvo deklaras

4. ke ĉiu lingvo, kune kun siaj diversaj formoj, estas esence kaj denature valora kaj do inda je konservado kaj pluekzisto, senrigarde al ĝia politika, demografia aŭ lingvistika statuso;

5. ke la rajto elekti la lingvon uzatan kaj decidi por kio oni ĝin uzas, estas baza homa rajto de la membroj de la parolkomunumo nuntempe uzanta la koncernan lingvon, aŭ kies prauloj tradicie uzadis ĝin; kaj

6. ke tiaj decidoj pri uzoj devus esti farataj libervole kaj en etoso de toleremo kaj reciproka respekto koncerne la kulturan diversecon – kio estas antaŭkondiĉo de kreskanta reciproka interkompreniĝo de la popoloj de la mondo, kaj kio estas agnosko de nia komuna homaraneco.

C. Tial, Terolingvo starigas jenajn celojn:

7. Helpi la konservadon kaj pluekziston de la tutmonda lingva diverseco kun ĉiuj ties diversaj formoj (lingvoj, dialektoj, piĝinaĵoj, kreolaĵoj, signolingvoj, lingvoj uzataj en ritoj, ktp.), per scienca esplorado, programoj de publika edukado, defendo kaj komunuma subteno.

8. Lerni, de la komunumoj de parolantoj mem, pri la lingvoj kaj pri la scioj enhavataj en ili, instigi pri kunlaboro inter komunumaj lingvo/kultur-grupoj kaj sciencaj, profesiaj organizaĵoj interesitaj pri la konservado de kultura kaj biologia diversecoj, kaj dezirantaj subteni la parolantarojn je ilia rajto pri lingva memdetermino.

9. Prilumigi la interligitecon de kultura kaj biologia diversecoj per estigo de kunlaboraj rilatoj inter sciencaj, profesiaj organizaĵoj kaj unuopuloj interesataj pri la konservado de kultura diverseco (kiel ekzemple lingvistoj, instruistoj, antropologoj, etnologoj, kulturaj aktivuloj, defendantoj de indiĝenoj, kulturaj geografoj, sociologoj, kaj aliaj), kaj tiuj, kiujn interesas la konservado de la biologia diverseco (kiel ekzemple biologoj, botanikistoj, ekologoj, zoologoj, fizikaj geografoj, etnobiologoj, etnoekologoj, natursavemuloj, naturprotektantoj, prizorgantoj de naturtrezoroj, ktp.), agante per tio por la komuna konservado kaj plua ebligo de kultura kaj biologia diversecoj.

10. Kunlabori kun ĉiuj koncernaj instancoj, publikaj kaj privataj, je ĉiuj niveloj de la loka ĝis la internacia, por atingi la suprajn celojn.

- – -

Bonvolu noti, ke la plimulto de la tekstoj de Terolingva estas originale verkitaj en la angla, la alilingvajn tradukojn faras volontuloj en sia libera tempo. Do ni ne povas garantii al vi, ke ĉiuj estontaj komunikaĵoj same estos tradukitaj en Esperanton, kvankam ni celas obteni tradukojn en kiom eble plej multe da lingvoj.

Se vi kunlaborus tradukante (ekzemple) ĉi tiun celdeklaron en vian denaskan lingvon, kontaktu nin!

Se vi zorgemas pro la malapero de multaj lingvoj aŭ de biologiaj specioj de la mondo, aŭ pro ambaŭ fenomenoj, ni invitas vin membriĝi ĉe Terolingvo. Esti individua membro kostas nenion al vi, bonvolu sendi al ni nur viajn nomon, poŝtan kaj retpoŝtan adresojn, telefon- kaj telekopi-numerojn. Sed, se vi emus kaj povus finance subteni Terolingvon, ni petas vin sendi jarkotizon de 10 usonaj dolaroj minimume. Por kontribui, vi povas uzi kreditkarton, sendi ĉekon, aŭ internacian mon-mandaton pageblan al “Terralingua”. Kiel ajn, ni ĝojus havi vian subtenon!

Dankon.

Traduko: Roy McCoy, Albert Reiner, Stefano Keller.

Comments are closed.