If you would like to translate our Statement of Purpose into your Mother Tongue please contact:
luisa_maffi@terralingua.org

Estonian

Terralingua on uus rahvusvaheline (1996) organisatsioon, mis on p¸hendunud:

1. maailma lingvistilise mitmekesisuse kaitsele ning
2. kultuurilise ja bioloogilise mitmekesisuse suhete uurimisele.

L¸hike kokkuvžte Terralingua eesm”rkidest:

EESMŸRKIDE ESITLUS.

Terrelingua: koost–– keelelise ja bioloogilise mitmekesisuse kaitseks.

A. Terraligua arvab,

1. et keelte ja nende vormide mitmekesisus on osa maailma loomulikust kultuurilisest mitmekesisusest;

2. et kultuuriline ja bioloogiline diversiteet pole mitte ainult omavahel seotud, vaid tihi pole neid vžimalik ¸ksteisest eraldadagi;

3. et nagu ka bioloogilised liigid, on ka paljud keeled ja nende murded kogu maailmas suures h”vimisohus.

B. Terralingua deklareerib,

4. et iga keel koos oma varieeruvate vormidega on v””rtuslik ja seetžttu ka v””rt kaitsmist ja edasi kasutamist sžltumata tema poliitilisest, demograafilisest vži lingvistilisest staatusest;

5. et kžigil inimestel peab olema žigus otsustada, kas ja kuidas kasutada seda keelt, mida nemad r””givad vži nende esivanemad r””kisid;

6. et sellised keele kasutamise otsused pevad olema tehtud vabas žhkkonnas, kus kahepoolselt mžistetakse kultuuride erinevusi – see on eeltingimuseks mžlemapoolseteks mžistmisteks maailma rahvaste hulgas ja normaalse inimlikkuse tunnetamiseks.

C. Seega, Terralingua p¸stitab j”rgmised eesm”rgid:

7. aidata s”ilitada ja edasi kanda maailma lingvistilist mitmekesisust tema kžigis vormides (keeled, dialektid, kreoolid, pidzin-keeled, m”rgikeeled, rituaalides kasutatavad keeled jne) ja teha seda uurimusi, haridusprogramme, seadusi ja ¸hiskonna toetust kaasa haarates.

8. saada teadmisi keeltest ja neist tarkustest, mida nad sisaldavad l”bi oma r””kijate endi; julgustada koost––d kogukondlike keele/kultuuri r¸hmade ning loodusliku ja kultuurilise kitmekesisuse s”ilumisest huvitatud organisatsioonide vahel;

9. siduda kultuurilise ja loodusliku mitmekesisuse kaitset luues konkreetseid koost––projekte inimeste ja organisatsioonide vahel, kes on huvitatud kultuuride s”ilitamisest (nagu keeleteadlased, žpetajad, antropoloogid, etnolingvistid, kultuurit––tajad, pžlisrahvaste juristid, kultuurigeograafid, sotsioloogid ja nii edasi) ja nende, kes on huvitatud bioloogilise mitmekesisuse s”ilitamisest (nagu bioloogid: botaanikud, –koloogid, zooloogid; geograafid, etnobioloogid, etno–koloogid, looduskaitsjad, looduskaitsejuristid, loodusvarade kasutamise teadlased ja nii edasi) niimoodi moodustades liitekoha bioloogilise ja kultuurilise mitmekesisuse kaitmise vahel.

10. t––tada koos nii avaliku- kui erasektoriga ja kžigil tasemetel kohalikust rahvusvaheliseni, et saavutada oma eesm”rki.

Vabandus. Terralingua organisatsioonis k”ib enamus suhtlemisest inglise keeles, tžlked teistesse keeltesse on tehtud vabatahtlike poolt. Meie eesm”rk on tžlkida seda teksti nii mitmetesse keeltesse kui vžimalik, seega me ei saa kahjuks teile garanteerida kogu edasist suhtlemist eesti keeles.

Kui te olete huvitatud loodusliku ja/vži kultuurilise mitmekesisuse kaitsest, siis olete teretulnud Terralingua liikmeks. Liitumine on tasuta – lihtsalt saatke meile oma nimi, postiaadress, telefoni number, faxi number ja e-maili aadress. Loomilikult, kui teil on rahaliselt vžimalik toetada meie organisatsiooni, siis me palume seda teha makstes liikmesmaksu 25 USD aastas. (Seda saate teha rahvusvahelise panga¸lekandega “Terralingua” nimele.) Nii vži nii me oleme teile toetuse eest t”nulikud.

Ait”h!

Tžlkija Silvia Lotman.

Comments are closed.