If you would like to translate our Statement of Purpose into your Mother Tongue please contact:
luisa_maffi@terralingua.org

Finnish

Terralingua on uusi, kansainvälinen järjestö, joka on omistautunut seuraaville tavoitteille:

1. Maailman kielten monimuotoisuuden säilyttäminen, sekä
2. Kulttuurien ja luonnon monimuotoisuuden yhteyksien tutkiminen.

Alla on lyhyt yhteenveto Terralinguan tavoitteista:

TOIMINTA-AJATUS.

Terralingua: kumppanuuksia kielten ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä varten.

A. Terralinguan mielestä:

1. kielten ja niiden varianttien monimuotoisuus on elintärkeä osa maailman kulttuurien monimuotoisuutta;

2. kielten ja luonnon monimuotoisuus ovat paitsi yhteydessä toisiinsa myös usein toisistaan erottamattomia; ja

3. monia kieliä ja niiden variantteja kautta maailman, kuten eliölajeja, uhkaa tällä hetkellä sukupuuttokriisi, joka saattaa osoittautua erittäin laajaksi.

B. Terralingua toteaa, että:

4. jokainen kieli, mukaan lukien sen variantit, ovat itsessään arvokkaita ja sen johdosta säilyttämisen ja edistämisen arvoisia riippumatta niiden poliittisesta, väestörakenteellisesta tai kielitieteellisestä asemasta;

5. yksilön ja yhteisön käyttämän kielen valinta ja valintaan johtavat syyt ovat perusihmisoikeus, jotka kuuluu itsestään sen yhteisön jäsenille, jotka nyt käyttävät tai joidenka esi-isät perinteisesti käyttivät kyseistä kieltä; ja

6. tälläiset käytettävän kielen valinnat täytyy saada tehdä vapaasti sallivassa, vastavuoroisessa kulttuurien eroavaisuuden kunnioituksen ilmapiirissä, mikä on maailman kansojen kasvavan, molemminpuolisen ymmärryksen edellytys sekä yhteisen ihmisyytemme tunnusmerkki.

C. Tämän johdosta Terralingua asettaa seuraavat tavoitteet:

7. maailman kielten monimuotoisuuden säilyttäminen ja edistäminen kaikissa muodoissaan (kielet, murteet, pidgin-kielet, kreolit, viittomakielet, rituaaleissa käytettävät kielet jne.) tutkimuksen, opetuksen, asianajon ja yhteisöjen tukiohjelmien avulla;

8. tiedon hankkiminen kielistä ja niiden sisältämästä tiedosta suoraan kieliä puhuvilta yhteisöiltä; kumppanuuden kannustaminen yhteisöjen kieli- tai kulttuuriryhmien ja tieteellisten tai ammatillisten järjestöjen välillä, sekä kieltä käyttävien yhteisöjen kielellisen itsemääräämisoikeuden tukeminen;

9. kulttuurin ja luonnon monimuotoisuuden yhteyksien nostaminen esille luomalla toimivia yhteyksiä tieteellisten tai ammatillisten yhteisöjen ja kulttuurien monimuotoisuuden säilyttämisestä kiinnostuneiden yksittäisten ihmisten (kuten kielitieteilijöiden, opettajien, antropologien, kansatieteilijöiden, kulttuurityöntekijöiden, paikallisten yhteisöjen edustajien, kulttuurimaantieteilijöiden, yhteiskuntatieteilijöiden jne.) ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä kiinnostuneiden yksittäisten ihmisten (kuten biologien, kasvitieteilijöiden, ympäristötieteilijöiden, luontoaktivistien, luonnonvarojen hoidosta vastaavien ihmisten jne.) välillä, jotta sekä kulttuurien että luonnon monimuotoisuutta voidaan yhdessä säilyttää ja edistää; ja

10. työskentely kaikkien asiaankuuluvien yksityisten ja julkisten tahojen kanssa kaikilla tasoilla paikallisesta kansainväliseen, jotta edellämainitut tavoitteet voidaan saavuttaa.

Huom! Suurin osa Terralinguan tiedotteista on alun perin tuotettu englanniksi – käännökset muille kielille on tehty vapaaehtoisten toimesta näiden vapaa-ajalla. Näin ollen emme voi taata että kaikki tulevat tiedotteet tullaan kääntämään suomeksi, vaikka tavoitteenamme on kääntää kyseiset tiedotteet mahdollisimman monelle kielelle.

Jos olet huolestunut maailman kielten, eliölajien tai molempien sukupuuttoon kuolemisesta, haluamme kutsua sinut liittymään Terralinguan jäseneksi. Terralingualla ei ole liittymismaksua — lähetä nimesi, postiosoitteesi, puhelin- ja/tai faksinumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Jos voit lisäksi tukea Terralinguaa taloudellisesti, toivomme että voisit lahjoittaa vähintään 10 US-dollaria vuosittain. (Merkitse shekin tai kansainvälisen maksumääräyksen saajaksi “Terralingua”). Niin tai näin, olemme iloisia tuestasi.

Kiitos.

Käännös: Antti Arppe.

Comments are closed.