If you would like to translate our Statement of Purpose into your Mother Tongue please contact:
luisa_maffi@terralingua.org

Magyar (Hungarian)

A Terralingua (“Földnyelv”) egy új (1996) nemzetközi szervezet, amely fő feladatának tekinti:

1. a világ nyelvi sokszínűségének megvédését és

2. a biológiai és a kulturális változatosság között fennálló kapcsolatok vizsgálatát

Íme, a Terralingua célkitűzéseinek kinyilatkoztatása:

CÉLKITŰZÉSEK

Terralingua: együttműködés a nyelvi és biológiai változatosságért.

A. Terrralingua elismeri,

1. hogy a nyelvek különbözősége, azok változatos formái a világ kultúrális sokszínűségének nélkülözhetetlen részei;

2. hogy a kultúrális és biológiai változatosság nemcsak egymással összefüggőek, hanem gyakran elválaszthatatlanok is; és

3. hogy, mint a biológiai egyedeket, a nyelvek nagy többségét, valamint azok különböző változatait világszerte kihalás fenyegeti, mely valószínűleg nagyon jelentős mértékű lesz.

B. Terralingua kinyilatkoztatja, hogy

4. minden nyelv, különböző formáival együtt, természeténél fogva értékes és fenntartása, további létezése érdemes, politikai, demográfiai vagy nyelvészeti besorolási helyzetére való tekintet nélkül;

5. a használandó nyelv választásának joga és az afelől való döntés, hogy mire lesz a nyelv használva, egy alapvető emberi joga az illető nyelvközösség tagjainak, mely mostanában használja a nyelvet, vagy melynek az ősei azt hagyományosan használták; és

6. ezen használattal kapcsolatos döntéseknek szabadon kell történni, toleráns légkörben és kölcsönös tisztelettel a kultúrális különbségekre vonatkozóan – ami előfeltétele a világ népeinek növekvő mértékű kölcsönös megértésének, és ami közös emberiségünk elismerését jelenti.

C. Ezért, Terralingua a következő célokat állítja maga elé:

7. Elősegíteni a világ nyelvi különbözőségének megőrzését és további fenntartását annak összes változatos formájában (nyelvek, tájnyelvek, pidzsin v. keverék nyelvek, kreol nyelvek, jelbeszéd, rítusokban használt nyelvek, stb), tudományos kutatással, közművelési programokkal, megvédéssel és közösségi támogatással.

8. Tanulni, magától a nyelvet beszélő közösségtől, a nyelvekről és a bennük rejlő tudásról, ösztönözni az együttműködést a közösségi nyelv- és kultúrcsoportok és olyan tudományos, szakmai szervezetek között, melyeket érdekel a kultúrális és biológiai sokszínűség megőrzése, és melyek támogatják a különböző nyelvközösségek nyelvi önmeghatározási jogát.

9. Rávilágítani a kultúrális és biológiai sokféleség közötti összefüggésre, együttműködések létrehozásával a kultúrális sokszínűség megőrzésében érdekelt tudományos, szakmai szervezetek és egyének (mint például nyelvészek, tanárok, antropológusok, etnológusok, a kultúrában tevékenykedők, bennszülöttek védelmezői, kultúrális geográfusok, szociológusok, stb.) valamint azok között, akiket a biológiai sokszínűség megvédése érdekel (mint például, biológusok, botanikusok, ökológusok, zoológusok, fizikai geográfusok, etno-biológusok, etno-ökológusok, természetvédők, természeti kincsek gondozói, stb.), ezáltal együtt ténykedni a kultúrális és biológiai sokszínűség megőrzéséért és fennállásának elősegítéséért.

10. Együttműködni minden érintett közjogi és magánhatósággal, minden szinten, a helyitől a nemzetköziig, a fenti célok elérése érdekében.

- – -

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Terralingua legtöbb szövege eredetileg angolul van megírva, a másnyelvű fordításokat önkéntesek készítik szabadidejükben. Ebből következően, nem tudjuk garantálni, hogy minden jövendőbeni közleményünk szintén le lesz fordítva magyar nyelvre, ugyan arra törekszünk, hogy minél több nyelvre legyen lefordítva cikkeink többsége.

Ha együttműködne pl. ezen célkitűzéseink kinyilatkoztatásának (vagy más cikkünk) anyanyelvére való lefordításával, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben a sok nyelv, vagy a világ biológiai egyedeinek kihalása, vagy mindkettő jelenség Önt foglalkoztatja, akkor a Terralinguába tagként való belépésre szólítjuk fel. Az egyéni tagság ingyenes, csak nevét, postai és internetpostai címét, telefon- és fax-számát kérjük nekünk beküldeni. De ha szeretné és tudná Terralinguát anyagilag támogatni, kérjük küldjön 10 (vagy több) amerikai (U.S.A.) dollárnak megfelelő éves tagdíj-összeget. Anyagi hozzájárulásához használhat kreditkártyát, küldhet csekket, vagy nemzetközi pénzátutalást a “Terralingua” névre címezve. Akármilyen módon is tenné, örülnénk támogatásának!

Köszönjük.

Fordította: Keller István László (Stefano Keller)

Comments are closed.