If you would like to translate our Statement of Purpose into your Mother Tongue please contact:
luisa_maffi@terralingua.org

Neopolitan

Terralingua è na nuova (1996) assuciazzióne nternazzionale addedecata a:

1. Conzervà ‘a diverzità d”e llengue d”o munno.
2. Ascià ‘e ccunnessione dínt’â diverzità culturale e chella biològgica.

Ccà appresentammo lízeto e spríceto nu summàrio d”e quàtene ‘e Terralingua:

INFRÓMMA NCOPP”O QUÀTENO ‘E TERRALINGUA.

Terralingua: Assuciazzióne p”a diverzità lenguística e bbiològgica.

A. Terralingua canósce ca:

1. ‘A diverzità d”e llengue (cu tutte ‘e vvariante d”e lloro) è na parte funnamentale d”a diverzità culturale d”o munno;

2. ‘A diverzità lenguística e chella biològgica nun songo súlo cunnettute, ma spisso nun se ponno spàrtere; e

3. Accussí comme ‘e specie biològgiche, assàje d”e llengue d”o munno (cu ‘e vvariante d”e lloro) songo mo ‘n perículo ‘e scumparí, e chesta crisa pô èssere granne assàje.

B. Terralingua dichiara ca:

4. Ògne lengua, nziéme a tutt”e vvariante d”e ssoje, tene valóre pe ssé stessa e pe cchesto s’ha da cunzervà e defènnere, senza cunziderà ‘o stato pulítico, demogràfico o lenguístico ca essa tene.

5. ‘A dicisióne ncopp’â lengua ca s’ha d’ausà, e pe qquale raggione, è nu deritto funnamentale ‘e ll’uómmene, e chesta dicisióne attocca â cumunità ‘e perzóne ca mo ausano ‘a lengua o ca songo ‘a genimma ‘e perzóne ca na vota l’ausavano; e

6. Ca chesta dicisióne ncopp’â lengua ca s’ha da ausà s’ha da fà libberamènte ‘ínt’a na atemosfèra addò nce stanno énfrece ‘a tolleranza e ‘o rispètto p”e differènze culturale — na cundizzióne chesta ca è ‘a cchiú mpurtànte p’aumentà ‘o ntennemiénto ‘ínt”e ppupulazzióne d”o munno, accussí comme ‘o canoscimiénto d”a cumune umanità d”a nosta.

C. Pe cchesto ‘o quàteno ‘e Terralingua è:

7. ‘E aiutà a ccunzervà e defènnere tutt”e llengue d”o munno, nziéme a tutte ‘e vvariante d”e lloro (‘e llengue, ‘e dialette, ‘e llengue franche, ‘e llengue creole, ‘e llengue ‘e singhe, ‘e llengue ausate dínt’ê cceremmónie, etc.) pe mmiézo ‘e ricerche, ‘e prugramme ‘e infrómma púbbreca, defésa e suppònta ê ccumunità.

8. ‘E mparà ncopp”e llengue, e ‘e ccanoscènze ca esse cunteneno, direttamènte d”e ccumunità ca ‘e pparlano; pe ncuraggià n’assuciazzióne mmiéz’ê gruppe lenguístico-culturale locale e ‘e ssucietà scientifiche e prufessiónale ca teneno nterèsse a ccunzervà ‘a diverzità culturale e bbiològgica; e a appujà ‘o deritto d”e ccumunità lenguístiche ‘e stabbelí libberamènte qua’ lengua parlà (autodeterminazzióne lenguística).

9. Alluminà ‘e ccunnessione dínt’â diverzità culturale e chella biològgica stabbilenno relazzione ‘e lavoro cu assuciazzióne scientifiche e prufessiónale e perzóne ca songo nteressate a ccunzervà ‘a diverzità culturale (comm’ê lenguiste, a ll’aducatore, a ll’antropologe, a ll’etnologe, a ll’anematore culturale, a ll’attiviste indigene, ê giugrafe culturale, ê sociologe, etc.) e chille ca songo nteressate a ccunzervà a diverzità bbiològica (comm’ê biologe, ê botanice, a ll’ecologe, ê zoologe, ê giugrafe fisice, a ll’etnobbiologe, a ll’etnoecologe, ê cunzervaziuniste, a ll’ambientaliste, a ll’amministrature d”e rrisórze naturale, etc.), accussí avanzanno nziéme a cunzervazzione e cuntinuazzione d”a diverzità bbiològgica e culturale.

10. Faticà cu ttutte ll’assuciazzióne púbbriche e private, e a tutt”e livelle, d”o locale ô nternazziunale, p’arrivà ê quàtene nzignate ncóppa.

‘E ccumunicazzióne ‘e Terralingua songo prudutte recenalmènte n’ingrése, ‘e ttraduzzióne dínt”a ll’ate llengue songo fatte ‘a vuluntarie dínt’ô tiempo líbbero ca teneno. Pe cchesto, pure si ‘o quàteno nuosto è ‘e tradúcere ògne cumunicazzióne ‘ínt’a ttutt”e llengue ca se pô, nuje nun putimmo preggià ca tutt”e ccumunicazzióne sarrànno tradutte ‘int’ô nnapulitano.

Si vuje state c”o penziéro ncopp’â possíbbile scumparza ‘e quacche lengua d”o munno, ‘e specie biològgiche, ‘e tutt’e ddoje, nuje ve mmitammo âunirve a Terralingua. Nce se pô auní pe ssenza niente, mannanno ‘o nomme, ‘o nnerizzo, ‘o númmero ‘e teléfono, chello d”o fax, e ‘o nderizzo ‘e pòsta elettrónica d”e vvuoste. Si putite ajutà Terralingua economicamènte ve addimannammo ‘e cunziderà nu cuntribbúto annuale amméno ‘e diéce dòllare d”e State Unite d’Ammèrica ($10 USA). (Pe ppavà nce putite spedí, ô nderizzo nzignato abbàscio, n’assegno, o nu vaglia postale nternazzionale, ntestato a “Terralingua”. A ògne manèra, ve ringrazziammo assàje p”o appuójo e ‘o nterèsse d”e vvuoste!

Gràzzie assàje.

Traduzzióne ‘e Carmine Colacino.

Comments are closed.